Werkwijze – Tandartsenpraktijk Unident – Leiden

Werkwijze

In onze praktijk willen wij samen met u werken aan een gezonde mond en gebit. Hiervoor is het van belang dat wij u regelmatig zien voor een controle. Tijdens dit bezoek bespreken wij wat we zien uw mond indien nodig nemen wij een röntgenfoto. Het kan zijn dat wij u doorverwijzen voor een gebitsreiniging bij een preventie assistente of mondhygiëniste. Zij kunnen u ook tips geven voor uw de dagelijkse mondverzorging omdat u zelf een belangrijke rol heeft in het gezond houden van uw gebit en mond.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen bewaren wij in een veilige digitale omgeving. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw verzoek, dit moet schriftelijk of per email, kunnen we uw behandel gegevens doorzenden naar u of een andere behandelaar.